คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่าอบรมศิษย์เก่าภาวะการมีงานทำ

ภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า

ภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า

Learn More

อบรมศิษย์เก่า

โครงการอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่า

Learn More

ภาวะการมีงานทำ

ภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า

Learn More

ติดต่อเรา
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่าง […]

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถ. […]

Our Blog

18
ส.ค.
admin
ไม่มีความเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เ […]

Read More
6
ส.ค.
admin
ไม่มีความเห็น

ประชุมศิษย์เก่าครั้งที่ 1

Read More